Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Ukončení, převzetí, prodej nebo likvidace společnosti

Podnikání je složitý proces, ve kterém se nezbytně vyskytnou i momenty, kdy je potřebné rozhodnout, jestli jeho další provozování má reálný smysl, nebo je vhodnější jeho ukončení, případně převod na jiný subjekt, který je schopen vypořádat se s hromadícími se problémy. Jestliže jste zrovna v situaci, kdy zvažujete vhodnost dalšího zachování Vašeho podnikání, můžeme Vám ve Vašem rozhodování pomoci. Krizová situace, ke které ve společnosti došlo, nemusí znamenat nezbytně ukončení její činnosti. Vyhodnocením stávajícího stavu můžeme dospět k závěrům o případné revitalizaci, sanaci nebo jinému funkčnímu řešení, případně k převzetí společnosti dořešení nepříznivého stavu tak, že se původním majitelům a statutárním zástupcům uvolní prostor pro nové podnikání zbavené nutnosti řešit problémy dřívějších období.

Převzetí společnosti

Krizová situace, ke které ve společnosti došlo, nemusí znamenat nezbytně ukončení její činnosti. Vyhodnocením stávajícího stavu můžeme dospět k závěrům o případné revitalizaci, sanaci nebo jinému funkčnímu řešení, případně k převzetí společnosti dořešení nepříznivého stavu tak, že se původním majitelům a statutárním zástupcům uvolní prostor pro nové podnikání zbavené nutnosti řešit problémy dřívějších období.

Prodej společnosti

Krizová situace, ke které ve společnosti došlo, nemusí znamenat nezbytně ukončení její činnosti. Vyhodnocením stávajícího stavu můžeme dospět k závěrům o případné revitalizaci, sanaci nebo jinému funkčnímu řešení, případně k převzetí společnosti dořešení nepříznivého stavu tak, že se původním majitelům a statutárním zástupcům uvolní prostor pro nové podnikání zbavené nutnosti řešit problémy dřívějších období.

Likvidace společnosti

Krizová situace, ke které ve společnosti došlo, nemusí znamenat nezbytně ukončení její činnosti. Vyhodnocením stávajícího stavu můžeme dospět k závěrům o případné revitalizaci, sanaci nebo jinému funkčnímu řešení, případně k převzetí společnosti dořešení nepříznivého stavu tak, že se původním majitelům a statutárním zástupcům uvolní prostor pro nové podnikání zbavené nutnosti řešit problémy dřívějších období.

Ukončení společnosti

Krizová situace, ke které ve společnosti došlo, nemusí znamenat nezbytně ukončení její činnosti. Vyhodnocením stávajícího stavu můžeme dospět k závěrům o případné revitalizaci, sanaci nebo jinému funkčnímu řešení, případně k převzetí společnosti dořešení nepříznivého stavu tak, že se původním majitelům a statutárním zástupcům uvolní prostor pro nové podnikání zbavené nutnosti řešit problémy dřívějších období.

Jestliže společnost vyčerpala možnosti dalšího řádného provozování své činnosti, je na místě ukončit její činnost způsobem, který předepisuje právní řád. Pokud jsou podmínky pro provedení likvidace splněny, provedeme veškeré potřebné úkony související s tímto procesem od zajištění formalit spojených s ukončením činnosti společnosti, přes práci s věřiteli a dlužníky, vypořádání majetku a výmaz z veřejné evidence.

Likvidaci provádíme buď v součinnosti s původními majiteli společnosti, nebo převedeme podíly ve společnosti na námi vybraný subjekt a potřebné úkony již provádíme ve vlastní režii, čímž původní majitele zbavujeme nepříjemné povinnosti na prováděných úkonech se podílet.

Likvidace obnáší zejména:

- zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí o ukončení činnosti

- sepsání notářského zápisu a zápis do obchodního rejstříku

- zveřejnění likvidace v obchodním věstníku

-evidenci přihlášených pohledávek a stanovení jejich právního stavu

- uplatnění pohledávek vůči dlužníkům a jejich vymáhání

- fixace vztahů k finančnímu úřadu a pojišťovnám

-řešení pohledávek procházejících procesem exekucí

 - vypořádání likvidací získaných aktiv

 archivaci veškeré dokumentace

- výmaz společnosti z obchodního rejstříku