Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Právní úprava agenturního zaměstnání

Přehled předpisů vztahujících se k agendě pracovních agentur

č. 118/2000 Sb.                       o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 326/1999 Sb.                       o pobytu cizinců na území České republiky

č. 38/2003 Sb.m.s.                 Úmluva č. 181 O soukromých agenturách práce

č. 435/2004 Sb.                       o zaměstnanosti

č. 518/2004 Sb.                       kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

č. 251/2005 Sb.                       o inspekci práce  

č. 262/2006 Sb.                       zákoník práce

č. 2009/52/ES                          Sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

č. 64/2009 Sb.                       o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat