Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Druhy činností

Náplň činnosti agentur práce je v úzkém spojení s náplní personálních agentur a v mnohých směrech se překrývají. Rozlišení odchylek v jednotlivých druzích činností by mohly přispět k lepšímu pochopení specializací některých společností a případné možnosti vytvářet užitečné kooperace, které by přispívaly ke zkvalitnění práce jednotlivých pracovních agentur.