Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Druhy činností - Try & Hire

Jedná se o personální službu, při které vybraný zaměstnanec zůstává ve zkušební době v pracovněprávním vztahu pouze s agenturou a přejde do stavu klienta až po úspěšném absolvování zkušební doby.

Try & Hire je kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help. Je vhodný všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Agenturní zaměstnanec vykonává požadovanou službu pro klienta do doby, než se klient rozhodne přijmout ho do kmenového stavu. Agentura se zavazuje uvolnit zaměstnance, jakmile o to klient požádá. Sníží se fluktuace u klienta, protože do kmenového stavu se přijímá již prověřený a zacvičený zaměstnanec. Využitím této metody má klient možnost skutečně si prověřit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky pracovníka, přičemž o jeho převzetí do kmenového stavu rozhodne dle svého uvážení a možností kdykoliv později.