Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Druhy činností - Temporary help (dočasná výpomoc)

Krátkodobé zapůjčení agenturních zaměstnanců dle potřeb klienta – outsourcing zaměstnanců.

Služba, při které dočasní zaměstnanci nebo brigádníci umožňují flexibilní doplnění pracovních sil, například za hodiny ve výrobní špičce, během dovolených, svátků, krátkodobých projektů a prací na jeden den, šetří rozpočet klienta a zároveň snižuje rizika spojená s ním. Každý zaměstnanec je přidělen v souladu se specifikací práce klientem.

Přidělení agenturní zaměstnanci zůstávají kmenovými zaměstnanci agentury, jsou v pracovněprávním vztahu s agenturou, jejich práce je klientovi fakturována a agentura plně odpovídá za veškeré procesy spojené s jejich činností.

Tempory Help je dočasná výpomoc všude tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly.