Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Druhy činností - Payroll

Payroll je kompletní výkon mzdové a personální agendy do rukou poskytovatele služby

Využití této služby poskytne snížení nákladů na mzdovou účtárnu (platy, nájem, výpočetní technika, archivační nástroje, administrativa, školení a další vzdělávání mzdových pracovníků atd ), odstraní potřebu veškeré komunikace se státními orgány, tj. úřady práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, apod.