Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Druhy činností - Klasický recruitment

Vyhledávání a nábor zaměstnanců do kmenového stavu na různé pozice, hromadný nábor kvalifikovaných a zaměstnanců bez kvalifikace.

Služba recruitment je klasickou náborovou službou. Přidanou hodnotou může být buď kvalifikovaný outsourcing  náboru zaměstnanců v případě, že aktuálně není k dispozici dostatek zdrojů pro vlastní nábor, nebo schopnost nalézt kandidáty díky širším možnostem inzerce a databáze kandidátů.

Výhodou služby Recruitment je to, že úhrada ceny za službu probíhá až při nástupu kandidáta do zaměstnání.

Nevýhodou Recruitmentu je, že většina volných pracovních míst není zákazníky zadávána exkluzivně, do jedné personálně poradenské firmy a často také nejsou předány přesné požadavky. Nevyužívají se také všechny metody náboru (Executive search).