Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Servis pro pracovní agentury
právní poradenství, vedení účetnictví
odkup, prodej, převzetí agentury
Řešíme problémy agentur práce

agenturnizamestnani.cz

agenturnizamestnani.cz

chybí vám zaměstanci?
Dodáme Vám krátkodobé
i dlouhodobé zaměstnance.
Mzdové účetnictví
děláme my.
BEZ STAROSTÍ NA FAKTURU

agenturnizamestnani.cz

- žádná výběrová řízení a náběry
- zaměstnání na HPP a ne dohodu
- bereme lidi co chtějí pracovat
- najímáme Vás i platíme my
- jsme bezdlužní a máme licenci
Nehledejte práci, nechte se najmout
previous arrow
next arrow
Slider

Aktuality

Agenturní zaměstnávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem návrhu zákona jsou mj. změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti a trhu práce vůbec. Jedná se především o následující navrhovaná opatření.

Předně se navrhuje zavést institut peněžité kauce jako jednu z podmínek udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické či fyzické osobě žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Cílem navrhovaného opatření je zajištění záruky úspěšné existence agentury práce a eliminace účelového zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím dochází k obcházení právních předpisů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Současně se též navrhuje ukotvit do zákoníku práce nové ustanovení § 307b, jehož cílem je zlepšení postavení agenturních zaměstnanců v důsledku zamezení zneužívání řetězení pracovněprávních vztahů agenturního zaměstnance při přidělení k témuž uživateli. Toto navrhované opatření též zamezuje obcházení právních předpisů na úseku pracovní doby a úseku odměňování.

Nezaměstnanost

Podíl nezaměstnaných osob v červenci 2016 překvapivě vzrostl na 5,4 % z červnových 5,2 %. Důvodem je skutečnost, že se v červenci počet uchazečů o zaměstnání oproti červnu zvýšil o více jak 8,3 tis. osob. Podobně jako v předchozích letech tak nakonec platilo, že nadpoloviční část nově příchozích na úřady práce tvořili pedagogové a absolventi.

Případný pokles nezaměstnanosti má však i své stinné stránky, když stále větší část zaměstnavatelů nemůže najít vhodné uchazeče. V rámci ČR v současnosti existují regiony, kde je počet nabízených míst dokonce vyšší než počet registrovaných nezaměstnaných.  

Na druhé straně je nutné poznamenat, že na více jak 40 % nabízených volných pracovních míst zaměstnavatelé nepožadují žádné specifické znalosti a spokojí se s uchazečem se základním vzděláním. Otázkou tak je, proč zrovna tato místa (v červnu se jednalo o necelých 60 tis.) nejsou obsazena, když počet nezaměstnaných převyšuje 380 tis. K vysvětlení se nabízí kombinace několika faktorů. Jedná se o nesoulad nabízených pracovních míst a uchazečů v jednotlivých krajích ČR. Věk a náročnost práce, kdy především nezaměstnaní v předdůchodovém věku nemusí stačit pracovnímu tempu a nemohou se tak o danou práci ucházet. Nízká nabízená mzda, která není pro nezaměstnaného natolik atraktivní, aby kvůli ní za prací dojížděl či se dokonce stěhoval. Neochota části nezaměstnaných pracovat, a to i díky příliš benevolentnímu nastavení sociální podpory.