Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Úvod

Pracovní agentury a úřady práce by ve vzájemné součinnosti mohly úspěšně uskutečňovat aktivní politiku zaměstnanosti, zatím však spíše vzájemně bojují. Stávající a ani nově zvažovaná právní úprava není k pracovním agenturám vůbec vstřícná a přetrvává tendence jejich dalšího přísnějšího regulování.  

Vztahy mezi počty nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst jsou neustále v pohybu a leckdy vykazují znaky vzájemných nelogických pozic. Provozování agentur práce za stávající právní úpravy a v takovémto prostředí není jednoduchou záležitostí.